SEZAKO Přerov na facebooku!

Ukončení dotačního projektu OP LZZ

 

Na konci loňského roku ukončila naše společnost rozsáhlý dotační projekt vzdělávání s názvem "Posilování specifických znalostí zaměstnanců SEZAKO PŘEROV s.r.o.". Projekt byl zahájen v červnu 2013. V průběhu realizace projektu bylo ve spolupráci s dodavatelskou firmo M-MOOS, spol. s.r.o. proškoleno celkem 197 osob - zaměstnanců SEZAKO PŘEROV s.r.o. Shrnutí celého projektu přikládáme níže:

 

SHRNUJÍCÍ POPIS REALIZACE PROJEKTU č. CZ.1.04/1.1.04/92.00153

 

Společnost SEZAKO PŘEROV s.r.o. realizovala projekt Posilování specifických znalostí zaměstnanců SEZAKO PŘEROV s.r.o., který byl zaměřen na rozvoj dovedností a znalostí svých zaměstnanců. Projekt poskytl vzdělávání jak ve specifických oblastech (12 kurzů), tak v rámci obecného vzdělávání (5 kurzů). Projekt byl rozdělen do 5 klíčových aktivit. Realizace projektu se uskutečnila v průběhu 18 měsíců (6/2013 – 11/2014).

 

Zhodnocení realizace klíčových aktivit

 

KA 1 Vzdělávání zaměstnanců SEZAKO PŘEROV s.r.o. pro provádění servisu speciálního strojního zařízení štěrkoven, pískoven a lomů v pojízdných dílnách a pásové pily

 

 

Klíčová aktivita byla rozčleněna do 5 kurzů specifického vzdělávání.  Zaměstnanci si rozšířili své vědomosti v oblasti provádění provozních oprav, seřizování a nastavování speciálního strojního zařízení. Kurzy byly hodnoceny jako velice přínosné. Klíčovou aktivitu úspěšně absolvovalo 84 zaměstnanců.

 

KA 2 Vzdělávání zaměstnanců SEZAKO PŘEROV s.r.o. ve vysoce specifickém opracování manganových slitin

 

 

V rámci klíčové aktivity zaměstnanci absolvovali 4 kurzy specifického vzdělávání s tématikou zpracování manganových slitin, do vzdělávání byla začleněna také problematika šetrných postupů k životnímu prostředí. Kurzy posílily znalosti našich zaměstnanců v této oblasti. Vzdělávání bylo hodnoceno pozitivně. V klíčové aktivitě je 35 úspěšných absolventů.

 

KA 3 Vzdělávání zaměstnanců SEZAKO PŘEROV s.r.o. pro realizaci generálních oprav speciálního zařízení štěrkoven, pískoven a lomů a pásové pily

 

 

Do klíčové aktivity byly začleněny 3 kurzy zaměřené na opravy speciálního strojního vybavení našich zákazníků. Zaměstnanci se důkladně seznámili se speciálními postupy při opravách tohoto vybavení. Přínosy kurzu se projevují v kvalitnějších a rychlejších pracovních postupech zaměstnanců. Klíčová aktivita má 30 úspěšných absolventů.

 

KA 4 Obecné vzdělávání zaměstnanců SEZAKO PŘEROV s.r.o.

 

 

Jediná klíčová aktivita zaměřena na obecné vzdělávání byla rozdělena do 5 kurzů. Cílová skupina si posílila své dovednosti v oblasti efektivní komunikace, při řešení stížností a v oblasti manažerských dovedností. Zaměstnanci se zdokonalili v práci s programy MS Excel a Word. V klíčové aktivitě je 48 úspěšných absolventů.

 

KA 5 Správa projektu

 

 

Úkolem klíčové aktivity bylo zajištění celkového průběhu realizace projektu – od přípravy a realizace výběrového řízení na dodavatele vzdělávání, přes přípravu a organizaci vzdělávacích kurzů, až po plnění podmínek dotačního programu – zpracovávání monitorovacích zpráv, kontrola plnění monitorovacích indikátorů. Správa projektu byla zajištěna paní Mgr. Naděždou Švrčkovou.

 

Všechny plánované kurzy vzdělávání byly úspěšně proškoleny, úspěšně byly naplněny všechny klíčové aktivity projektu.

 

Cíle projektu

 

Cílem projektu bylo zvýšení znalostí a dovedností našich zaměstnanců ve specifických a obecných oblastech. Zaměstnanci absolvovali kurzy nezbytné pro posílení kvality námi poskytovaných služeb a prací. Cílová skupina projektu již v současné době uplatňuje poznatky z absolvovaných kurzů, došlo k posílení kvality námi poskytovaných služeb, zkrácení dodacích termínů, zlepšení komunikace se zákazníky a ke zkvalitnění řízení a správy celé společnosti SEZAKO PŘEROV s.r.o.  Cíle projektu byly dosaženy a jsou dále naplňovány.

 

Problémové oblasti

 

V průběhu realizace projektu se neprojevily žádné větší komplikace. Bylo nutné operativně řešit harmonogram projektu a obsazenost jednotlivých kurzů. Tyto běžné skutečnosti však nijak nenarušily celkový průběh projektu.

 

Publicita projektu

 

Publicita byla zajištěna v souladu s pravidly dotačního programu. Pořizované vybavení bylo opatřeno samolepkami s logy povinné publicity, společnost SEZAKO PŘEROV s.r.o. byla uveřejněna v seznamu příjemců z fondů EU, publicita byla zajištěna na webových stránkách naší společnosti. Byly zajištěny propagační předměty, všechny tištěné materiály vztahující se k projektu byly opatřeny povinnou publicitou. Publicita byla zajištěna v regionálním tisku.

 

Plnění indikátorů

 

Projekt naplnil všechny plánované indikátory, u některých byly původně plánované hodnoty překonány. V plné výši byl splněn indikátor Počet podpořených organizací. Ostatní indikátory přesáhly původně stanovené hodnoty. U indikátoru Počet podpořených osob – celkem bylo dosaženo hodnoty 74 osob, původně bylo plánováno 55 osob. U indikátoru Počet úspěšných absolventů kurzů je konečná hodnota na úrovni 197 úspěšných absolventů, původně stanovená hodnota byla převýšena o 16 úspěšných absolventů.

 

Projekt byl úspěšně zrealizován, splnil všechny plánované cíle, monitorovací indikátory, úspěšně podpořil společnost SEZAKO PŘEROV s.r.o.

 

V Přerově dne 4. března 2015

Mgr. Naděžda Švrčková - vedoucí projektu


Kontaktujte nás

SEZAKO  PŘEROV s r.o.
Kojetínská 888/48
750 02 Přerov I - Město

Kontakty:
tel.: +420 581 839 011

Pracovní doba:
po – pá 6:00 – 14:30

SEZAKO PŘEROV s.r.o., Kojetínská - ekatalog.czStrojírenství, stroje - ekatalog.cz

 

Všechna práva vyhrazena (c) 2012 SEZAKO PŘEROV s.r.o., design wedipa.com

Odkazy